Maakt al ruim 20 jaar extra leer- en hulpmiddelen mogelijk voor alle leerlingen van OBS De Zonnebloem in Den Haag.