Maakt extra leer- en hulpmiddelen voor alle leerlingen mogelijk.